Bok/rapport/avhandling

Monografier

Bjørn Barland. 2016. Fortellinger om doping og kroppskultur. Cappelen Damm Akademisk.

Rapporter

Linda Hoel, Bjørn Barland, Monica Lillevik. 2019. - Ville ikke vært det foruten...: Evaluering av Stabs- og lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen. PHS Forskning nr. 1. Politihøgskolen. Les hele.

Linda Hoel, Bjørn Barland. 2017. Major changes sneak up on you, silently, as if on cat’s paws: Evaluation of the Staff and Leadership Development Programme at the Norwegian Police University College (PHS). PHS Forskning nr. 4. Politihøgskolen. Les hele.

Bjørn Barland, Julie Høivik, Tor-Geir Myhrer, Gunnar Thomassen. 2017. "Som før, men tryggere": Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning. PHS Forskning nr. 3. Politihøgskolen. Les hele.

Linda Hoel, Bjørn Barland. 2017. Store endringer kommer på kattepoter: Evaluering av Stabs- og lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen. PHS Forskning nr. 2. Politihøgskolen. Les hele.

Artikler

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

Jan Ove Tangen, Bjørn Barland. 2014. Hidden patterns behind doping use among Norwegians 18-19 years old. Journal of Sports Science 1 (1), 26-36. Les hele.

Kronikker/kommentarer/debattinnlegg

Kronikk

Bjørn Barland. 2015. Nye dopingavsløringer: Nye muligheter!. Dagsavisen - Nye Meninger, 17. november. Les hele.

Leserinnlegg

Bjørn Barland. 2018. Fortellinger om doping og kroppskultur. Tidsskrift for Den norske legeforening.

Bjørn Barland. 2018. Fortellinger om doping og kroppskultur. Tidsskrift for den norske lægeforening, 12. mars. Les hele.

Se alle publikasjoner i Cristin