Bok/rapport/avhandling

Antologier

Ingrid Helleve (red), Aslaug Grov Almås (red), Brita Bjørkelo (red). 2017. Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk.

Ingrid Helleve (red), Aslaug Grov Almås (red), Brita Bjørkelo (red). 2016. Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk.

Rapporter

Brita Bjørkelo, Liv Finstad. 2018. Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: "Fix the system and achieve unique institutional goals». Sluttrapport for FIKS-prosjektet ved Politihøgskolen(2015-2018). PHS Forskning nr. 6. Politihøgskolen. Les hele.

Emma Villman, Brita Bjørkelo. 2018. Intern FOU analyse. Delrapport i FIKS prosjektet, 27.3.18. Politihøgskolen.

Brita Bjørkelo, Emma Villman. 2018. Intern undersøkelse 2018. Delrapport i FIKS prosjektet 20.4.18. Politihøgskolen.

Jorunn Lindholt, Tor Tanke Holm, Siw Thokle, Eirik Rosø, Jan Ole Vanebo, Brita Bjørkelo. 2015. Forbedring av lederutdanningene og lederutvikling ved Politihøgskolen: Rapport med innspill til strategi for lederutdanningene 2016-2020. Politihøgskolen. Les hele.

Del av bok/rapport

Brita Bjørkelo. 2018. Leading and managing interaction under risk in the police: What may be some of the underlying conditions for learning from experience? I Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, 127-139. Cappelen Damm Akademisk. Les hele.

Brita Bjørkelo. 2017. Norwegian whistleblowing research: a case of Nordic exceptionalism? I Selected papers from the International Whistleblowing Research Network Conference in Oslo, June 2017, 6-17. International Whistleblowing Research Network. Les hele.

Brita Bjørkelo. 2016. Etikk, sosiale medier og lærerutdanning I Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter, 218-238. Gyldendal Akademisk. Les hele.

Brita Bjørkelo. 2016. Etiske dilemma knyttet til teknologibruk I Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter, 183-197. Gyldendal Akademisk. Les hele.

Ingrid Helleve, Aslaug Grov Almås, Brita Bjørkelo. 2016. Innledning I Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter, 16-23. Gyldendal Akademisk. Les hele.

Brita Bjørkelo. 2014. Whistleblowing at work in India? I Biopsychological impacts: In the era of science and technology, 61-70. Narendra Publishing House.

Birthe Eriksen, Brita Bjørkelo. 2014. Arbeidsgivers plikt til å forebygge og håndtere konflikt i kjølvannet av varsling I Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur, 156-176. Gyldendal Akademisk.

Brita Bjørkelo. 2014. Sammenhengen mellom organisasjonskultur og risiko for ulovlig gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler om korrupsjon I Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur, 132-155. Gyldendal Akademisk.

Brita Bjørkelo, Hege Høivik Bye. 2014. On the Appropriateness of Research Design: Intended and Actual Whistleblowing I International Handbook On Whistleblowing Research, 133-153. Edward Elgar Publishing.

Birthe Taraldset, Brita Bjørkelo. 2011. Varsling : utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi I Er varslervernet godt nok? : dokumentasjon fra seminar på den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember 2011, 28-30. Fafo.

Brita Bjørkelo, Stig Berge Matthiesen. 2011. Preventing and dealing with retaliation against whistleblowers I Whistleblowing and democratic values, 127-149. International Whistleblowing Research Network. Les hele.

Stig Berge Matthiesen, Brita Bjørkelo, Ronald J. Burke. 2011. Workplace bullying as the dark side of whistleblowing I Bullying and Harassment in the workplace: Developments in Theory, Research and Practice, 301-324. CRC Press.

Stig Berge Matthiesen, Brita Bjørkelo. 2011. Workplace bullying - A toxic part of organizational life I Occupational health and safety, 161-177. Gower Applied Research. Les hele.

Artikler

Vitenskapelig artikkel

Ingrid Helleve, Aslaug Grov Almås, Brita Bjørkelo. 2019. Becoming a professional digital competent teacher. Professional Development in Education.

Heungsik Park, Brita Bjørkelo, John Blenkinsopp. 2018. External whistleblowers' experiences of workplace bullying by superiors and colleagues. Journal of Business Ethics, 1-11.

Brita Bjørkelo, Stig Berge Matthiesen, Morten Birkeland Nielsen. 2018. Varslingens ettervirkninger: Innenfor eller utenfor? : en studie av varslingens ettervirkninger blant personer med varslererfaring i og utenfor arbeidslivet. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 21 (3), 57-67. Les hele.

Linda Hoel, Brita Bjørkelo. 2017. «Kan det være godt politiarbeid?» En undersøkelse av erfaringslæring av gråsonesaker. Nordisk politiforskning 4 (2), 187-210. Les hele.

Brita Bjørkelo. 2016. Whistleblowing: Antecedents and consequences. Psychologia Społeczna 11 (3), 267-283. Les hele.

Premilla D'Cruz, Brita Bjørkelo. 2016. Sociocultural dynamics in whistleblowing: insights from India. Asia-Pacific Journal of Business Administration 8 (2), 143-162.

Jan Ole Vanebo, Brita Bjørkelo, Terje Aaserud. 2015. Police Leadership Development : Intentions and Critical Success-Factors. Mednarodna Revija za Javno Upravo 13 (3/4), 11-26. Les hele.

Brita Bjørkelo, Helene Ingebrigtsen Gundhus. 2015. Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 18 (2), 34-46. Les hele.

Brita Bjørkelo, Marit Egge, Hege Høivik Bye, Jaishankar Ganapathy. 2015. Barriers to achieving ethnic diversity in the Norwegian police service. Policing: A Journal of Policy and Practice 9 (1), 36-45. Les hele.

Populærvitenskapelig artikkel

Brita Bjørkelo, Olav Dahl. 2016. Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring. Lensmannsbladet - Politilederen 119 (5), 28-29. Les hele.

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

Mariann Stærkebye Leirvik, Brita Bjørkelo, Sarah Abraham, Jaishankar Ganapathy. 2018. Profesjonelt politiarbeid ved bruk av "Stopp og sjekk": Hva er det og hva krever det?. Politiforum (4), 36-37. Les hele.

Malgorzata Gamian-Wilk, Brita Bjørkelo, Kamila Madeja-Bien. 2017. Coping strategies to exposure to workplace bullying. Forum Oświatowe/The Educational Forum 30 (2), 79-94. Les hele.

Brita Bjørkelo, Birthe Eriksen. 2015. Varsling i politiet: Faglig uenighet eller "kritikk-verdige forhold"?. Politiforum (9), 44-45. Les hele.

Kronikker/kommentarer/debattinnlegg

Kronikk

Rune Glomseth, Brita Bjørkelo. 2016. Toppledelse i politiet. Ukeavisen ledelse, 27. mai. Les hele.

Leder

Brita Bjørkelo. 2016. Leder. Nordisk politiforskning.

Brita Bjørkelo. 2016. Leder. Nordisk politiforskning. Les hele.

Brita Bjørkelo, Helene Ingebrigtsen Gundhus, Gunnar Thomassen. 2015. Velkommen!. Nordisk politiforskning. Les hele.

Se alle publikasjoner i Cristin