Bok/rapport/avhandling

Antologier

Liv Finstad (red), Heidi Mork Lomell (red). 2014. Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag.

Lærebøker

Heidi Mork Lomell (red), May-Len Skilbrei (red). 2017. Kriminologi. Universitetsforlaget.

Del av bok/rapport

Heidi Mork Lomell. 2018. Investigation or instigation? Enforcing grooming legislation I Moral Issues in Intelligence-led Policing, 43-61. Routledge. Les hele.

Heidi Mork Lomell, May-Len Skilbrei. 2017. Hva er kriminologi? I Kriminologi, 11-28. Universitetsforlaget.

Heidi Mork Lomell. 2017. Lovbrudd I Kriminologi, 55-81. Universitetsforlaget.

Heidi Mork Lomell. 2017. Kriminalstatistikk I Kriminologi, 29-54. Universitetsforlaget.

Heidi Mork Lomell, Peter Scharff Smith. 2017. Rettssosiologi I Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati, 190-211. Universitetsforlaget. Les hele.

Heidi Mork Lomell. 2014. Forventninger om beskyttelse I Fra Terror til Overvåking, 39-62. Vidarforlaget AS.

Heidi Mork Lomell. 2014. Polisiær virksomhet utenfor politiet I Innføring i politivitenskap, 255-272. Cappelen Damm Akademisk.

Heidi Mork Lomell. 2012. Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett I ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011, 79-97. Politihøgskolen. Les hele.

Heidi Mork Lomell. 2012. Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law I Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law, 83-100. Routledge. Les hele.

Heidi Mork Lomell. 2012. Byens voktere før og nå. Del 2: Byens voktere nå I Kriminologiske byvandringer, 93-102. Novus Forlag.

Heidi Mork Lomell. 2011. Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen? I Brottsoffret och kriminalpolitiken, 179-198. Norstedts Juridik AB.

Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell, Svein Ottar Hammer. 2011. By the Very Act of Counting — The Mutual Construction of Statistics and Society I The Mutual Construction of Statistics and Society, 1-17. Routledge.

Heidi Mork Lomell. 2011. Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the Oslo police annual reports 1950-2008 I The Mutual Construction of Statistics and Society, 191-206-. Routledge.

Heidi Mork Lomell. 2010. Videoovervåking - myter og realiteter I Overvåking i en rettsstat, 243-261. Fagbokforlaget.

Heidi Mork Lomell. 2010. The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance I International Handbook of Criminology, 117-152. CRC Press.

Artikler

Vitenskapelig artikkel

Heidi Mork Lomell. 2018. Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 105 (2), 133-153.

Johanne Yttri Dahl, Heidi Mork Lomell. 2016. En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker. Nordisk politiforskning 3 (1), 9-28. Les hele.

Vitenskapelig oversiktsartikkel

Heidi Mork Lomell, Vidar Halvorsen. 2015. Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 16 (2), 142-144.

Kronikker/kommentarer/debattinnlegg

Kronikk

Johanne Yttri Dahl, Heidi Mork Lomell. 2014. DNA-reformens potensial. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 24. februar. Les hele.

Leder

Cecilie Elisabeth Basberg Neumann, Heidi Mork Lomell. 2017. Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep. Norsk sosiologisk tidsskrift.

Se alle publikasjoner i Cristin