Bok/rapport/avhandling

Antologier

Joshua Phelps (red), Nils Morten Larsen (red), Manjeet Singh (red). 2017. Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver. Universitetsforlaget.

Rapporter

Nils Morten Larsen, Joshua Phelps, Alf Børre Kanten. 2018. I hvilken grad eksponering av informasjon i forkant av en øvelse påvirket studentenes maktbruk i øvelsesgjennomføringen. Politihøgskolen. Les hele.

Nils Morten Larsen, Terje Nygaard. 2018. Videoopptak: Et pedagogisk verktøy i undervisningssammenheng. Politihøgskolen. Les hele.

Nils Morten Larsen. 2018. Tiltak for å bedre interaksjonen i basisgruppene blant førsteårsstudenter ved Politihøgskolen. Politihøgskolen. Les hele.

Nils Morten L. Larsen. 2016. Hvordan knytte politirelevant forskningsprosjekt til emnet vitenskapsteori og forskningsmetode i undervisningssammenheng: Rapport. Politihøgskolen. Les hele.

Del av bok/rapport

Nils Morten Larsen. 2017. Konflikthåndtering I Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver, 201-216. Universitetsforlaget. Les hele.

Nils Morten Larsen. 2017. Hva er konflikt? I Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver, 182-200. Universitetsforlaget. Les hele.

Joshua Phelps, Sigrun Marie Moss, Nils Morten Larsen. 2017. Sosial interaksjon I Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver, 71-110. Universitetsforlaget. Les hele.

Nils Morten Larsen, Joshua Phelps. 2017. Sosial kognisjon I Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver, 40-70. Universitetsforlaget. Les hele.

Joshua Phelps, Nils Morten Larsen. 2017. Sosialpsykologi I Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver, 35-39. Universitetsforlaget. Les hele.

Joshua Phelps, Nils Morten Larsen, Manjeet Singh. 2017. Innledning I Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver, 17-31. Universitetsforlaget. Les hele.

Se alle publikasjoner i Cristin