Bok/rapport/avhandling

Monografier

Tore Bjørgo. 2016. Strategies for preventing terrorism (Kinesisk utgave). Chinese People's Public Security University Press.

Tore Bjørgo. 2016. Preventing crime: A Holistic approach. Palgrave Macmillan.

Cato Hemmingby, Tore Bjørgo. 2016. The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway. Palgrave Pivot.

Tore Bjørgo. 2015. Forebygging av kriminalitet. Universitetsforlaget.

Rapporter

Till Baaken, Reiner Becker, Tore Bjørgo, Michael Kiefer, Judy Korn, Thomas Mücke, Maximilian Ruf, Dennis Walkenhorst. 2018. Herausforderung Deradikalisierung: Einsichten aus Wissenschaft und Praxis (Rapport-Reihe Gesellschaft Extrem). Peace Research Institut Frankfurt. Les hele.

Tore Bjørgo, Emilie Silkoset. 2018. Threats and threatening approaches to politicians: A survey of Norwegian parliamentarians and cabinet ministers. PHS Forskning nr. 5. Politihøgskolen. Les hele.

Tore Bjørgo (red). 2018. Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. PHS Forskning nr. 4. Politihøgskolen. Les hele.

Tina Wilchen Christensen, Tore Bjørgo. 2018. Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging. C-REX - Senter for ekstremismeforskning. Les hele.

Tore Bjørgo, Emilie Silkoset. 2017. Trusler og trusselhendelser: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. PHS Forskning nr. 5. Politihøgskolen. Les hele.

Tore Bjørgo, Ingvild Magnæs Gjelsvik. 2017. Right-Wing extremists and anti-Islam activists in Norway: Constraints against violence. C-REX Working Paper Series nr. 3. Center for Research on Extremism, The Extreme Right, Hate Crime. Les hele.

Cato Hemmingby, Per Håkon Sand, Tore Bjørgo, Anders Snortheimsmoen. 2015. Sikring av sentrale myndighetsinstitusjoner i et utvalg land: Rollefordeling mellom politi og annet sikkerhetspersonell i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige. PHS Forskning nr. 3. Politihøgskolen. Les hele.

Tore Bjørgo, Ingvild Magnæs Gjelsvik. 2015. Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. PHS Forskning nr. 2. Politihøgskolen. Les hele.

Heidi Fischer Bjelland, Tore Bjørgo. 2014. Trusler og trusselhendelser mot politikere: En spørreundersøkelse blant norske stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. PHS Forskning nr. 4. Politihøgskolen. Les hele.

Del av bok/rapport

Tore Bjørgo. 2018. Disengagement from Terrorism I Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives, 2-14. Cambridge Scholars Publishing.

Tore Bjørgo, Andrew Silke. 2018. Root Causes of Terrorism I Routledge Handbook on Terrorism and Counterterrorism, 57-66. Routledge.

Ingvild Magnæs Gjelsvik, Tore Bjørgo. 2018. Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme I Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier, 235-276. Politihøgskolen. Les hele.

Tore Bjørgo. 2018. Introduksjon til rapporten I Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier, 11-23. Politihøgskolen. Les hele.

Tore Bjørgo, Ingvild Magnæs Gjelsvik. 2018. Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge I Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier, 27-144. Politihøgskolen. Les hele.

Tore Bjørgo. 2017. Recruitment, education and careers in the police: A European longitudinal study I European police science and research bulletin: Police science and practice in Europe, 271-275. European Union Agency for Law Enforcement Training. Les hele.

Tore Bjørgo, Beatrice de Graaf, Liesbeth van der Heide, Cato Hemmingby, Daan Weggemans. 2016. Performing justice, coping with trauma: The trial of Anders Breivik, 2012 I Terrorists on trial: Introducing a performative perspective, 457-502. Leiden University Press.

Tore Bjørgo. 2011. Strategier for forebygging av terrorisme I Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet, 11-80. Politihøgskolen. Les hele.

Geir Aas, Jon Strype, Siv Runhovde, Tore Bjørgo. 2010. Perceived safety in the public space : a survey of eight Norwegian municipalities and boroughs I Police, policing, policy and the city in Europe. Eleven International Publishing.

Artikler

Vitenskapelig artikkel

Cato Hemmingby, Tore Bjørgo. 2018. Terrorist target selection: The case of Anders Behring Breivik. Perspectives on Terrorism 12 (6), 164-176. Les hele.

Jacob Aasland Ravndal, Tore Bjørgo. 2018. Investigating Terrorism from the Extreme Right: A Review of Past and Present Research. Perspectives on Terrorism 7 (6), 5-22. Les hele.

Tore Bjørgo. 2017. Preventing organised crime originating from outlaw motorcycle clubs. Trends in Organized Crime, 1-39. Les hele.

Tore Bjørgo. 2016. Counter-terrorism as crime prevention: a holistic approach. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression 8 (1), 25-44.

Kronikker/kommentarer/debattinnlegg

Kronikk

Tore Bjørgo. 2018. Høyreekstremisme er ikke lenger et ungdomsproblem, miljøene består nesten utelukkende av voksne. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning, 22. oktober. Les hele.

Jacob Aasland Ravndal, Tore Bjørgo. 2018. Hva er problemet med Den nordiske motstandsbevegelsen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 16. februar. Les hele.

Tore Bjørgo. 2015. Hvem blir terrorister?. NRK Ytring, 18. februar. Les hele.

Tore Bjørgo. 2014. Norway: To alarm or not to alarm the public – that’s the question. European Journal of Policing Studies.

Tore Bjørgo. 2014. Police reform in Norway. European Journal of Policing Studies.

Short communication

Tore Bjørgo. 2014. Policing demonstrations in Oslo: a total change of approach. European Journal of Policing Studies. Les hele.

Leserinnlegg

Tore Bjørgo. 2016. Misvisende om radikalisering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Tore Bjørgo. 2014. Samfunnsfag er basiskompetanse for kriminalitetsforebygging. Politiforum, 18. april. Les hele.

Se alle publikasjoner i Cristin